Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Klubvezetők és nyugdíjasok részére

2009.03.14

Tisztelt Klubvezetők! Tisztelt Nyugdíjas társaim!
 

Nem könnyű ma nyugdíjasnak lenni. A bejelentés nélküli felfelé kúszó árak, az egyre dráguló energia, a nem éppen idősbarát egészségügyi ellátás, a gazdasági válság, az idős emberek elleni egyre szaporodó bűncselekmények arra a felismerésre késztetnek minket, akik kellő élettapasztalattal és életbölcsességgel rendelkezünk, hogy a következő évek várható nagy társadalmi átrendeződésében a nyugdíjasok korosztálya nem maradhat védtelen. Tudjuk jól, hogy a magányos nyugdíjastól csak erőtlen hangú segítségkérés hallható. A mi korosztályunk itt, Közép-Kelet -Európában nem szokott hozzá a civil szerveződéshez. Igen , az érdekérvényesítést sohase tévesszük össze az érdekképviselettel! Mi, a közhasznú civil szervezetek vezetői csak akkor mondhatjuk, hogy jól képviseljük nyugdíjasainkat, ha a civilség adta lehetőségeket kihasználva olyan előnyöket szerzünk, amelyeket magától senki sem adott volna oda. Az érdekérvényesítés tehát az, ha gondolkodunk,- talán kicsit álmodunk is-, megfogalmazzuk céljainkat; megfontoltan, kitartó lendülettel, hozzáértéssel tudunk elérni plusz előnyöket, pluszszolgáltatásokat, amilyek hozzájárulnak nyugdíjasaink szociális helyzetének jobbításához, testi-lelki egészségének biztosításához, életminőségének javításához, de mindenképpen szinten tartásához. Mi, akik önként vállalt felelősséggel kitartóan dolgozunk azért, hogy az idős embereknek több legyen, és jobb legyen, most veszélyben látjuk szociális biztonságunkat, megbecsülésünket, ezért, szolidaritásra, összefogásra, egymás iránti odafigyelésre, segítésre van szükség. A mi korosztályunknak nincs sok ideje kivárni, hogy majd talán jobb lesz. Nekünk civil módon összefogva, közös erővel minden lehetőséget ki kell aknáznunk: amit lehet, mindent el kell hoznunk és odaadnunk az egyre súlyosbodó szociális helyzetben lévő társainknak.

Ránk, a XXI. század nyugdíjasaira nemcsak az a feladat hárul, hogy felkutassuk és megőrizzük a múlt értékeit: a népi-nemzeti hagyományokat. Feladatunk ennél jóval több. Foglalkoznunk kell a jövővel is, az unoka korosztályú generációval, a még meglévő energiánk, élettapasztalatunk és bölcsességünk felhasználásával. Minden tudásukat, lehetőségünket fel kell használunk a generációk közötti ellentétek oldására. Segítenünk kell, hogy a családok újra megtalálják az őket megillető helyüket és szerepüket a társadalomban. Ehhez szükséges, hogy új utakon járjunk, magunk fogalmazzuk meg elképzeléseinket, határozzuk meg feladatainkat, erősítve ezzel a jövő civil társadalmát, helyünket és szerepünket itthon, a hátáron túl, európai szinten is. Gondolkodásmódunk ez irányú változtatásához, feladataink megfogalmazásához, érdekeink érvényesítéséhez, fáradságos, de eredményes munkánkhoz kívánok minden nyugdíjas társunknak jó egészséget, akaraterőt, türelmet és szívében sok-sok szeretetet.

 

    Horváth László

a Szövetség elnöke