Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

12. sz. Tájékoztató levél

2009.12.27

12. sz. TÁJÉKOZTATÓ LEVÉL
 
2009. december 14.
 
 
EZÜST NYÁR Üdülési Csekk nyugdíjasoknak
 
 

2010–ben is lehetőség nyílik üdülési csekk megszerzésére a Vasutas Nyugdíjasklubok Országos Szövetsége útján. A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány ismételten lehetőséget biztosít pozitív, korrekt együttműködés keretében, hogy a Országos Szövetségünk nagy csoportban egyszerre adja be a pályázatokat. A pályázat eredményességét rövid időn belül visszaigazolja az Üdülési Alapít-vány, hogy az önrészeket is be tudjuk szedni és egy összegben befizetni, majd egyszerre kapjuk meg az összes üdülési csekket, természetesen minden igénylő számára névre szólóan.

 

Aki betartja az alábbiakat, azoknak garantálni tudjuk, hogy megkapja a 40.000 Ft értékű üdülési csekket:

1.)  Minden jelentkezőnek le kell fénymásolnia, és ki kell töltenie a Tájékoztató Levél mellék-leteként megküldött pályázati tájékoztató hátoldalán lévő „PÁLYÁZATI ADATLAP 2010”-et, és értelemszerűen a PÁLYÁZÓ ADATAI kitöltésekor a Pályázat megnevezéséhez az EZÜST NYÁR   

megjelölése szükséges. Csak az töltse ki a pályázati adatlapot, aki betöltötte a 62. évét a pályázat benyújtásának időpontjáig, továbbá akinek a havi teljes ellátási összege (ebbe beleszámítandó az özvegyi nyugdíj is) nem haladja meg a 80.000 Ft-ot, és más jövedelemmel nem rendelkezik.

2.)  2009. év elején a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által megküldött  nyugdíj-megállapítást tartalmazó igazolás fénymásolatát kell a kitöltött adatlap mellé csatolni.

3.) A helyesen kitöltött és aláírt pályázati adatlapot és a nyugdíjösszeget igazoló lap fénymásolatát a klubvezetők gyűjtsék össze, majd összesítő kimutatás kíséretében legkésőbb 2010. január 12-ig juttassák el a Szövetség elnökének. A későbben érkező pályázati adatlapokkal nincs módunk foglalkozni, mert nem veszélyeztethetjük a pontosan beküldők esélyeit.

4.) Az eredményes pályázat visszaigazolása után a 15.000 Ft önrészt a klubvezetők szedjék be, majd fizessék be az Országos Szövetségbe.

5.) A névre szóló üdülési csekkeket csak a klubvezetőknek tudjuk átadni, akiktől a csekktulajdo-nosok átvételi elismervényen, aláírásuk ellenében vehetik csak át a nevükre kiállított csekktömböt. Az aláírt átvételi elismervényeket a klubvezetőknek vissza kell küldeniük az Országos Szövetségbe. Kérjük a klubvezetőket és klubtagokat, hogy lehetőleg minél több nyugdíjast – rokonokat, jó barátokat, ismerősöket – segítsenek ahhoz, hogy az önrész mellé 25.000 Ft-ot kapjanak üdülési csekk formájában.

 
 

Országos klubvezetői értekezlet

 

2010. január …… országos klubvezetői értekezletet tartunk a Törekvés Művelődési Központban, Budapest, X. kerület, Könyves Kálmán körút 25-ben, melyre ezúton meghívjuk a klubvezetőket. Kérjük, a klubvezetők 2010. január …-ig részvételi szándékukat jelezzék az Országos Szövetségnek.

 
 

A klubok 2009. évi tevékenységének értékelése

 

Kérjük a klubok vezetőit, hogy a 2009. évben végzettekről készítsék el a beszámolót és küldjék

meg az Országos Szövetségnek, vagy legkésőbb az országos klubvezetői értekezletre hozzák magukkal. A statisztikai törvény ugyanis adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő az Országos Szövetségnek is és a kluboknak is. Az éves statisztikánk elkészítéséhez kérjük, hogy a mellékelt adatlapokat a klubvezetők kitöltve juttassák vissza.

 
 

2010. évi tevékenységi terv

 

Kérjük a klubvezetőket, készítsék el 2010. évi tevékenységi tervüket, megjelölve benne a klub kiemelt rendezvényeit, más klubokkal közös rendezvényeket, fesztiválokat, kistérségi és regionális rendezvényeket. Kérjük a tervezett időpontok megadását, hogy országos szinten is egyeztetni tudjuk a lehetőségek határain belül ezeket az időpontokat, és Az Országos Szövetség nagy rendezvényeinek időpontját is meg tudjuk határozni. Ezeket a terveket legkésőbb január 12-ig kérjük megküldeni.

 
 

Pályázat a klubok kiemelt rendezvényeire

 

2010. január 14-ig kérjük benyújtani a pályázatokat azon kiemelt rendezvényekre is, amelyekre az Országos Szövetséghez lehet pályázni. A pályázatban szerepeljen az időpont, a rendezvény közös célt szolgáló indoklása, a tervezett résztvevő klubok neve, stb. Térjen ki a pályázat arra, hogy a települési önkormányzat vagy a művelődési ház támogatja-e a rendezvényt. Adja meg a pályázat a rendezvény költségvetését, melyben szerepel a klub önrésze és a várható más támogatások összege is. A pályázat beadási határideje 2010. január 14

 
 
 

Tisztelt Klubvezetők és Nyugdíjas Társak!

 

     A Vasutas Nyugdíjasklubok Országos Szövetségének elnöksége nevében megköszönöm azt a sok munkát, fáradságot, figyelmet, gondoskodó szeretetet, amelyet egymásnak nyújtottatok. Köszönetet mondok népi, nemzeti hagyományaink felkutatásáért, bemutatásáért és megőrzéséért: a jövő nemze-dékének, az unokáknak történő átörökítéséért. Köszönet minden fáradozásotokért.

     Feladatunk kell, hogy legyen tapasztalataink átadása, hogy jelenünk rögös útjain át emberibb, megértőbb, boldogabb és elégedettebb, magányosságtól mentesebb jövőt érjenek meg, vágyaik, képességeik és lehetőségeik személyes harmóniájával.

 

 Adjuk át unokáinknak útravalóul:

       Ügyelj gondolataidra, mert szavaddá válnak!

       Ügyelj szavaidra, mert tetteiddé válnak!

       Ügyelj tetteidre, mert szokásaiddá válnak!

       Ügyelj szokásaidra, mert személyiségeddé válnak!

       Ügyelj személyiségedre, mert ez lesz a sorsod!

 

     Mi, idős emberek tudjuk, hogy az öregség nemcsak fizikailag hanyatló állapot, hanem tornyosuló élettapasztalat, bölcsesség, ok-okozati összefüggésben távolabbra látás a múltban és a jövőben. Ne azt nézzük, mennyi az éveink száma, hanem azt, hogy mennyi tenni akarás, élet van még az éveinkben.

 

     Minden kedves nyugdíjasunknak és családjának kívánok BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYT, EGÉSZSÉGBEN ÉS ÖRÖMÖKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET!

 
 
 
 

                                                                                         Horváth László

                                                                            az Országos Szövetség elnöke