Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

I.Országos Civil Háromgenerációs Kulturális- és Sportfesztivál

2011.08.03

 

            Ünnepi beszéd
 
I.Országos Civil Háromgenerációs Kulturális- és Sportfesztivál
2011. június 18. BVSC–Zugló Stadion
 
 
Köszöntés. Kiemelt és meghívott vendégek (a protokolljegyzék
                                                                                          szerint)
                   Szereplők: gyermekek (unokák), szülők, nagyszülők,
                   Zuglói lakosok, akik megtisztelnek bennünket a
                   Jelenlétükkel,
                    A sajtó munkatársai
 
Tisztelt Vendégek!
Tisztelt Jelenlévők!
 
Arra a kérdésre, hogy miért itt, és miért most, 2011-ben rendezzük meg az I. Országos Civil Háromgenerációs Kulturális- és Sportfesztivált, az alábbi a válaszom:
·       Az első „mert”, 100 éves a fesztiválnak helyet adó BVSC–Zugló, és nekünk vasúti és vasutas hagyományőrzőknek megtiszteltetés, hogy itt köszönthetjük nemcsak a vasútnak, az országnak, a nemzetnek számtalan olimpiai-, európa- és világbajnokot adó, sok dicsőséget szerző Budapesti Vasutas Sport Clubot, a BVSC-t. Szívünk mindig hevesebben ver, ha „bévéescés” sportoló áll fel a dobogóra, netán érte szól a magyar Himnusz.
·       A második „mert”, hogy köztudott, 2011. az Önkéntesség Európa Éve, amely ünnep és kihívás. Ünnepeljük azokat az elkötelezett európai milliókat, akik tudásukat, élettapasztalatukat, életbölcsességüket adva, ellenszolgáltatás nélkül dolgoznak városokban, falvakban egy-egy közösségért, például iskolában, kórházban, nyugdíjasklubban vagy sportklubban. Vagy éppen védik a környezetet, vagy szociális és más területen nyújtanak segítséget embertársaiknak. Egyszóval, önkéntesekkel jobb a világ. Az önkéntesek olyan páratlan történeteknek válnak aktív részeseivé, és a segítségnyújtás olyan módszereit alkalmazzák, amelyekből egyértelműen láthatók, hogy a hihetetlen eredmények elérésében milyen sokat jelent az emberek elkötelezettsége valami iránt. A semmiből semmi lesz. A nyugdíjas ne csak nyugdíjas legyen, - legyen az orvos, mérnök, kőműves, ápoló, tanár vagy vasutas – hanem vállaljon és vállalhasson civilként hasznos önkéntes munkát, például szociális területen, betegfelügyelet- vagy gyermekfelügyelet területén, a nevelés területén vagy netán a generációk közötti kapcsolatok jobbítása, a magányosság oldása területén. Tömören fogalmazva: teremtsük meg az aktív időskor lehetőségeit.
·       A harmadik mert, hogy 2011. a Család Éve is.  Minden társadalom alapja a család. Az egészséges család és egészséges társadalom elválaszthatatlan filozófiai és gazdasági fogalompár, formáció. A fejlett társadalmakra és hazánkra is jellemző, hogy a születések száma egyre csökken, egyre kevesebb a többgenerációs háztartás, a nagycsalád, míg a fejlődő országokra éppen az ellenkezője az igaz. Társadalmunkban a generációs kapcsolatokat újra kell építeni. Ezt segíti elő, ezt szolgálja a mai nap is. Itt van a nagyszülő, itt van a szülő, és itt van az unoka is. Nagyon sokat tehetnek a családért, a generációk közötti kapcsolatok jobbításáért a civil szervezetek. Változó világban élünk. A „plázák” világa nem nevel sem a család, sem az idősek megbecsülésére, nem válik a generációs kapcsolatok színterévé. Egyre nagyobb szüksége van a nemzetnek olyan fiatalokra, akik képesek a társadalom megújítására, az örök értékek felkarolására. Persze azért sokunknak sokat kell tenni, hogy a korosztályok integrációját elő tudjuk segíteni. Felelősek vagyunk népünk és kultúránk sorsáért. Mindennapossá kell, hogy váljanak olyan fogalmak gyakorlati megvalósításai, mint a tisztelet, a megértés, a segítés, a tenni akarás, az áldozatkészség, és nem utolsósoron a szeretet. Minden lehetőt meg kell tennünk, hogy enyhítsünk gondjainkon, űzzük el a kétségeinket, erősítsük önbizalmunkat, ne vegyen erőt a reménytelenség, mert a gondok és kétségek súlya, az önbizalom hiánya nemcsak a testet húzzák le a föld porába, hanem a lelket is.
·       A negyedik mert, hogy a Vasutas Nyugdíjasklubok Országos Szövetsége éppen tíz éve dolgozta ki a „Nagyszülők az Unokákért – Unokák a Nagyszülőkért” országos programját, amellyel az életből merített problémákra igyekeztünk a figyelmet ráirányítani, és a gyakorlati megoldásokat előtérbe helyezni. A generációs problémák létével egyes tudományágak jeles képviselő is foglalkoznak, és a generációk eltávolodási folyamatának lassítása szükségességét sokoldalúan megalapozva indokolják. Nekünk, időseknek e folyamat lassítását minden élettapasztalatunk, tudásunk és életbölcsességünk birtokában úgy kell elősegítenünk, hogy gyermekeink, unokáink okos segítése által magunkon is segítsünk. Ezzel egyben nemzetünk jövőjéért is tevékenykedünk. Hároméves kutatómunkánk eredményeként elkészítettük „A nagyszülő helye és szerepe a családban és a civil társadalomban” című tanulmányunkat. Ezt követően lépésről lépésre fejlődve háromgenerációs programokat – ünnepségeinken való részvételeket, rendezvényeket szerveztünk, erősítve általa a családi kötődéseket, rámutatva a nemzet, a társadalom legkisebb, de egyben a legfontosabb, legmeghatározóbb alapegységére, a társadalom életfájának gyökerére, a családra. Idézem a Meghívónkon szereplő szöveget: „A boldogságra kevés csak a jelen, /A múlton épül fel az, s az emlékezeten, /Örömünkre színt s derűt titkon az ád, /Mint a gyök adja a virág színét, illatát.”
·       Végezetül köszönet és hála az útókortól az egykori vasútnak és vasutasoknak, akik felépítették e sportlétesítményt, a stadiont. Köszönet a BVSC–Zugló sportklubnak és a Zuglói Önkormányzat-nak, hogy befogadta az I. Országos Civil Háromgenerációs Kulturális- és Sportfesztivált, hogy a vidéki „három generáció” bemutathatja az ország minden tájáról a népi-nemzeti hagyományoknak egy ízelítőjét, egy vékony szeletét, ami a mai néhány órába belefér. Feleleveníthetjük a gyermekkori testmozgásra, ügyességre serkentő játékainkat, a gólyalábon járást, a kötélhúzást, a labdarúgást, a tollaslabdázást, a lengőtekét és egy háromgenerációs gyaloglást, amelynek jelszava: Mozogj az egészségedért!
 
Zárógondolatként még annyit: Minden ember annyit ér, amennyit tesz a családjáért, az embertársaiért, a környezetért, a jövőért, az országért, a nemzetért, a világért, hogy saját hazánkban rabszolgák ne legyünk.
 
 
 
 
                                                    H o r v á t h   L á s z l ó
                     a Vasutas Nyugdíjasklubok Országos Szövetségének elnöke,
                    a Civil Összefogás Fórum Nyugdíjas-kerekasztalának vezetője

 

 

A Vasutas magazin cikkének megtekintése