Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

2016.július.07. VNYKOSZ Vasutasnap Elnöki köszöntő

2016.07.19

 ÜNNEPI  BESZÉD

 2016. július. 07. Nyugdíjasok Központi Vasutasnapja.

Mi nyugdíjasok, idősödök és idősek az elmúlt évtizedek tanúi vagyunk, jövőnk formálásának alkotó részeseivé kívánunk válni.

A mai nyugdíjasok vasutasnapja ünnepi gondolataimat az ember- és a vasút, az ember, a vasút és a digitális társadalom fogalmak köré fonom.

A vaspálya, a vasút beüzemelése elindította megtermelt termények és árúk nagytömegű, nagy távolságú, országokat is átívelő kereskedelmét.

A vasút egyik szülőattyává vált az ipari, technikai forradalomnak.

Tanúi voltunk a széntüzelésű gőzmozdonyok fejlődésének, a víztornyok, a vágányok közötti vízdaruk építésének, a nagy mennyiségű salak felhalmozásának és az építőiparba felhasználásának.

A csúszó csapágyas csatlórudak kerekeket pörgető működésének. Ebből az időből maradt ránk

„Megy a gőzös Kanizsára bár kiolvadt a csapágya, ha kiolvadt majd kiöntjük, a masinisztát száz forintra megbüntetjük.”

Tanúi voltunk a robbanómotoros, a dízel majd az elektró dízel vontató járművek megjelenésének. Ez időtájt megszülettek a sebességmérő órák és azokban alkalmazott karbolos szalagjai, amelyre út, idő függvényében a gép maga rajzolta a sebesség grafikonokat, a fékezéseket, a megállásokat majd később hangjelzések alkalmazását is.

Tanúi voltunk Kandó Kálmán villamos mozdonyainak a térhódításának, a szilíciumos egyenirányítású villamos mozdonyokon át a számítógépekkel vezérelt Taurus nagyteljesítményű és nagy sebességű mozdonyok megjelenésének, térhódításának.

Ma már nem vonalzók segítségével értékeljük a karbolos szalagon rögzített regisztrátumokat. Ma már külön szerkezettel lehet kiolvasni a mozdony sebességmérő órájában digitálisan rögzített adatokat, amelyeket egy program alapján számítógép segítségével tudjuk kinyomtatni, kiértékelni.

Tanúi voltunka pálya, a sínek a kitérők fejlesztésének. A tudomány fejlődésével megfogtuk az acél sínek hosszirányú diletációját. Megszülettek a hegesztett sínek, a geo lekötések, úgynevezett hézagnélküliség lett a trendi. Emelkedett a pálya sebesség, ezáltal nőtt a vonatok menetsebessége. Megszűnt a sínvégek leverődése, állékonyabb lett a vasúti pálya, növelve a vasúti közlekedés biztonságát.

Megjelent a nehéz emberi kézimunkát kiváltó, úgynevezett nagy gépláncos pályafenntartás.

A mérő kocsi a pálya tényleges adatait regisztrálja grafikonos formában, ezeket a szakemberek kiértékelik, a mért pályaadatokat összevetik a biztonságot adó méretekkel, mérettűrésekkel majd a géplánc ez alapján szintre emel, irányt szabályoz, aláver, vagyis a géplánc szolgáltatja a vasúti pálya biztonságos üzemét.

Tanúi voltunk a kézi állítású, a személyek által őrzött váltóknak, a tárcsás elő és főjelzőknek, a vonóvezetékes váltó és jelző állításnak. A kulcsazonosító berendezések megjelenésének. Az elektromos úton zárt úgynevezett blokkos vágányút zárásoknak. Innen származik a szakértő mesterek neve is, hogy blokk mester.

Megjelentek az elektrodinamikus állomási biztosító berendezések az úgynevezett Integra Dominók.

Tanúi lettünk a digitális alapon vezérelt állomási és vonali központi forgalom távvezérlésnek.

Ilyen vonalszakaszokon eltűntek az állomásfőnökök, forgalmi szolgálattevők, váltókezelők stb.

Most álljunk meg és nézzük meg slágvortokban mit idézett elő a vasúti fejlődés ?

Először egyre több ember, munkaerő, (mai műszóval humán erőforrás) kellett. A tudományos és technikai forradalom szintjén megfordult a trend. Ettől kezdve csökkenő humánerőforrásra van és lesz szükség. Ebből adódik, hogy mi nyugdíjas vasutasok már közel kétszer annyian vagyunk mint a ténylegesen dolgozó vasutasok.

Fellazult az egyes szakszolgálatok dolgozóinak ember-ember közötti kapcsolata.

Korábbi időben a vasutas nagycsaládok, családi dinasztriák jöttek létre, amire épült a tisztelet, a megbecsülés, a segítés az egymásra utaltság és a szeretet.

Ma  amikor a köz és államigazgatás korszerűsítése folyik a kormányablakok működése egyre jobban tökéletesedik, talán joggal tehetjük fel a kérdést „ ez itt már a digitális társadalom?”

A népesedés vagyis a születések száma is rohamosan csökkent. A tradicionális nagycsaládok felbomlottak, a generációk közötti kapcsolatok fellazultak.

Ezen társadalmi viszonyokat felismerve tűzte zászlajára a Vasutas Nyugdíjasklubok Országos Szövetsége a két majd a háromgenerációs kiemelt programjában, a generációk közötti ellentétek oldását, a család intézményének tiszteletben tartását és támogatását. Az emberek közötti tisztelet, megértés, a segítés a szeretet és a remény éltetését, a népi, nemzeti vasúti hagyományok felkutatását, bemutatását és a jövő nemzedékének az unoka korosztályra átörökítését.

Tudatában vagyunk annak, hogy-e nagy horderejű neme s feladatokat csupán civil szervezetek tevékenységével nem tudjuk megvalósítani.

Hisszük és valljuk, hogy akkor tudunk eredményesebbé lenni ha együtt működünk a volt munkaadónkkal, a települési önkormányzatokkal, államigazgatási szervekkel és a kormány szervekkel is.

Az eredményes együttműködés elismerésére alapította Országos Szövetségünk közgyűlése az „Aranyplakett” kitüntetést „ a nyugdíjasok érdekében végzett áldozatos tevékenység” elismerésére.

Az aktív jövőbe tekintő nyugdíjas élet mottójául az alábbiakat rögzítettem a meghívonkon is:

„Rövid már ahhoz az életünk, hogy évtizedekre tervezzünk,

De nem vagyunk túlkorosak, hogy szeressünk.

Ha szeretünk, akkor kell, hogy legyen célunk,

Ha célunk van kell, hogy legyen megélhető álmunk”

Köszönöm a vendégek és ünnepeltek kitartó figyelmét és türelmét, kívánok minden jelenlévőnek és távol lévő nyugdíjasnak és családjának erőt, hosszantartó egészséget, víg kedélyt és soha el nem múló reményt.

                                     

                                                           Horváth László a VNYKOSZ elnöke