Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

15 éves jubileumról

2010.11.29

 

A Vasutas Nyugdíjasklubok Országos Szövetségének

15 éves jubileuma

 

Jubileumi ünnepünket 2010. november 11-én tartottuk a Fővárosi Művelődési Házban. A földszinti előtérben „Pillanatképek Országos Szövetségünk és Nyugdíjasklubjaink életéből” címmel megrendezett kiállításunkat érdeklődés és elismerés kísérte.

 

Az ünnepségen több mint 350 nyugdíjasunk vett részt az ország minden részéből érkezve.

Országos Szövetségünknek Molnár Géza, a Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület elnöke szövetségi zászlót adományozott. E zászlóra az első szalagot, a zászlóanyai szalagot dr. Bencze Izabella, a Közmédiumok Kuratóriumának tagja, a MÁV ZRt. Ingatlankezelő Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke kötötte fel. Kiemelt ünnepségeinken kihelyezendő más zászlókat is kaptunk: Szarvas Ferenc MÁV ZRt. elnök-vezérigazgatótól  MÁV-zászlót, dr. Csizmadia Lászlótól, a Civil Összefogás Fórum alapító szóvivőjétől, a Nemzeti Civil Alapprogram elnökétől pedig címeres nemzeti zászlót. Fényeslitkei nyugdíjasunk, Csonka Lajos díszkovács míves kovácsoltvas zászlótartót és szalagtartót adományozott Szövetségünknek a jubileum alkalmából az új zászlóknak.

 

Az elnökségben helyet foglalt még a MÁV ZRt. Humánerőforrás Igazgatóság főosztályvezetője, az Országos Polgári Nyugdíjas-egyesület elnöke, Szövetségünk tiszteletbeli elnöke, a Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság méltányossági ügyek osztályának vezetője, Rail Cargo kompenzációs vezetője, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnökhelyettese, valamint a szajoli, a fényeslitkei és az eperjeskei polgármester.

 

Az ünnepségen heten kaptak „Nyugdíjasaink támogató segítéséért” Aranyplakett Kitüntetést, hatan pedig „Nyugdíjas társaiért végzett áldozatos munkájáért” Aranyplakett Kitüntetést. Jubileumi Emlékplakett elismerésben részesültek az Országos Szövetség alapító tagjai, valamint a nyugdíjasklubok vezetői.

 

Meghívott vendégeink és a kluboktól érkezettek érdeklődéssel hallgatták Horváth Lászlónak, a Szövetség elnökének ünnepi beszédét:

 

Ünnepelni jöttünk, hogy megálljunk a dolgos hétköznapok közepette, és emlékezzünk. Az élet gazdagabb lesz és emberibb, ha megtöltjük a hétköznapok néhány percét, óráját valami rendkívülivel, az ünneppel.

 

Már a 2500 évvel ezelőtt élt ókori bölcs, Demokritosz is azt tanította: nehéz az élet ünnepek, az út vendégfogadók nélkül. Mi nem kételkedünk benne, hogy így igaz.

 

A pártállami viszonyok megszűnésével az 1989. évi II. törvény lehetővé tette, hogy a politikai pártokon és a szakszervezeteken kívül társadalmi szervezetek is alakulhassanak. Ennek figyelembe vételével 15 évvel ezelőtt, 1995-ben megalakult a Vasutas Nyugdíjasklubok Országos Szövetsége. Az 1997. évi Közhasznúsági törvény pedig teret nyitott a civil szervezetek létrehozásának. Így Szövetségünk 1999 óta a Fővárosi Bíróságnál bejegyzetten közhasznú civil szervezetként működik.

 

A Vasutas Nyugdíjasklubok Országos Szövetsége összefogja az ország területén jelenleg működő és a jövőben szerveződő vasutas nyugdíjasklubokat, és a Szövetség alapszabályát elfogadó és az szerint cselekvő nyugdíjasklubokat. Irányítja és segíti a klubok kulturális, hagyományőrző, szociális és egészségmegőrző tevékenységét, természetjárását, szociális- és gyógyüdültetését, valamint környezetvédelmi tevékenységét. Szövetségünk célja az idős emberek életminőségének és szociális helyzetének javítása, érdekeinek érvényesítése.

 

Összegzésként: Szövetségünk célkitűzése az idős emberek életének színesebbé, kellemesebbé, hasznosabbá tétele, továbbá a nyugdíjasklubok segítségével figyelemmel kísérni a településen élő idősek életkörülményeit, vagyis a nyugdíjasklubok közreműködése által élethelyzetük javuljon.

 

Nézzük meg közelebbről Szövetségünk fő tevékenységeit! A kulturális tevékenységen belül kiemelt feladatunk a népi, nemzeti és vasúti hagyományőrzés. Mit takar a szociális tevékenység? Az idős emberek szociális helyzetének és élethelyzetének jobbítása érdekében együttműködünk az állami központi intézményekkel és a helyi önkormányzatokkal segítségnyújtásként annak érdekében, hogy az idős emberek ne kerüljenek nehéz vagy kilátástalan élethelyzetbe.

 

Az idős emberek egészségének megőrzése, javítása céljából egészségügyi intézményekkel működünk együtt, részt vállalunk a település és a környezet egészségügyi és népegészségügyi tevékenységében, geriátriai vizsgálatok és tanácsadások szervezésében és azokon való megjelenésben.

 

A természetjárás a nyugdíjasok körében az egészséges testmozgást, az egészség megőrzését jelenti. Szövetségünk többéves gyakorlattal szervezi a szociális- és gyógyüdültetéseket, gyógykezeléseket. Az ember és környezete harmonikusabb kapcsolatának kialakításában, a környezet elemeinek, folyamatainak védelmében a lehetőségeinknek megfelelően közreműködünk a környezetvédelemben.

 

Az mondják, százszor él, aki tudja hogyan él. Ez nagyon igaz klubszövetségünk alapítóira is. Jól tudták, hogy mit akarnak, és hogyan érhetik el azt. Hálával gondolunk Kapitány Istvánra, – aki már sajnos nem lehet közöttünk – mert főként az ő másként gondolkodásán és bátor cselekedetén múlott, hogy új irány és új út lett kijelölve a vasutas nyugdíjasok számára.

 

Tisztelt Vendégeink és tisztelt Nyugdíjas Társaim!

Még a fiatalnak is tudnia kell azt, hogyha a sors kegyes hozzá, akkor ő is egykor meg fog öregedni, mert ez az élet velejárója. Idős korban a test fokozatosan megtörik, veszít az erejéből, de az már tőlünk függ, hogy életünk alkonyán lelkünket hagyjuk-e megtörni, megöregedni.

 

Vagyis a szép időskor alapja a fiatalos lélek. Akinek fiatalos a lelke, annak a teste is lassabban öregszik, az egészségét is jobban meg tudja őrizni. A nyugdíjasklubokban folyó közösségi élet éppen arra hivatott, hogy az időskor nyűge, baja, magánya ne tudja lelkünket megtörni, egészségünket aláásni.

 

Cicero, az ismert ókori római bölcs azt állította, „mindenki szeretné megérni az öregséget, de ha elérte, szidja”. Tisztelt hallgatóság! Mi ne legyünk ilyenek, mi higgyünk az öregkor méltóságában, a szeretetben és egymás megbecsülésében. Higgyünk abban, hogy a nyugdíjaskor, az időskor nem a halálvárás kora. Mi akarjunk élni, mert van miért élnünk. És akinek van miért élnie, bármilyen hogyant is képes elviselni.

 

Feltehetjük a kérdést, mit tettünk konkrétan mindezért?

·        Dr. Iván László gerontológus professzor útmutatása alapján kidolgozott EU-konform geriátriai (idősgyógyászati) program gyakorlati végrehajtását segítette Országos Szövetségünk a volt MÁV Kórházzal kötött együttműködési megállapodás alapján. Éveken át szerveztük és utaztattuk nyugdíjasainkat a vizsgálatokra tanyákról, kisebb-nagyobb községekből és városokból egyaránt. Ezek a vizsgálatok, majd ezt követő kezelések több idős társunk életét mentették meg.

·        A generációk közötti feszültségek oldására, és annak a ténynek a figyelembe vételére, hogy egy egészséges időskor alapjait az ember élete korai szakaszában rakja le; kidolgoztuk a „Nagyszülők az Unokákért – Unokák a Nagyszülőkért” kiemelt országos programot. E program eddig is segítette, és a jövőben is alkalmas arra, hogy a nyugdíjasklubok a települési önkormányzatokkal karöltve, a nem szervezett idősek bekapcsolásával építsenek ki különböző kapcsolatokat a fiatalok egyes korosztályaival, azok szervezeteivel. E programunk mottójaként Lactantius ókori bölcsre hivatkozva azt a kérdést fogalmaztuk meg, hogy „Mi lehet annyira sajátos emberi, mint az értelem, érzelem és a jövőről való gondolkodás, gondoskodás?

·        Nyugdíjasaink, idős társaink egészségének megőrzése céljából részükre kedvező megállapodásokat kötöttünk és kötünk kórházakkal, gyógyfürdőkkel, rehabilitációs központokkal, melyeknek révén elérhető áron minőségi szolgáltatásokat kapnak. Így például háromcsillagos szállodai elhelyezéssel és félpanziós ellátással gyógyüdültetünk, 7 éjszaka/8 napos turnusokban, évente több mint ezer nyugdíjast, mindösszesen 25-30 ezer forintért.

·        Három éves kutatómunkánk eredményeként kidolgoztuk a „Nagyszülő helye és szerepe a családban és a civil társadalomban” című tanulmányt, amelyet már két tudományos konferencián is ismertettünk. Ennek a gyakorlati megvalósítása segítséget adhat a társadalom legkisebb, de jövője szempontjából nélkülözhetetlen egységnek, a családnak a tekintélye és értéke visszaállításához.

·        Az idejét múlta „ki-mit tudokat” elhagyva, egyes települések, térségek kulturális hagyományinak ápolására és a speciális régi ismeretek útókornak való átörökítésére fesztiválokat rendezünk. Így például kórusfesztivált, néptánc-fesztivált, nagyszülő-unoka kulturális fesztivált, aratófesztivált, krumpli-fesztivált, kukorica-fesztivált.

·        Hazánkban elsőként fogalmaztuk meg a munkaadói és munkavállalói oldal mellett a harmadik oldalon, azaz a civil oldalon belül a nyugdíjasok civil érdekeit, mely nem érdekképviselet, hanem érdekérvényesítés.

·        Az Idősügyi Tanácsban három Kormány alatt képviseltem a mintegy 125 ezer nyugdíjas vasutast és a Szövetségünkhöz tartozó nem vasutas nyugdíjasokat, valamint az idősekkel foglalkozó civil szervezetek érdekeinek érvényesítését. Az Idősügyi Tanácsba civilként érkeztem és civilként köszöntem el.

·        Sorra alakítjuk a kistérségi civil nyugdíjas-társulásainkat.

·        A természetjárásunk is hozzájárul egészségünk megőrzéséhez, amely még sikeresebb, ha unokánkat is magunkkal tudjuk vinni.

·        Közreműködésünkkel segítjük az egészségesebb környezet biztosítását, hogy magunknak, gyermekeinknek, unokáinknak, dédunokáinknak … legyen élhető környezet, tisztább levegő, víz és talaj.

 

Sarkalatos álláspontunk, megmásíthatatlan véleményünk, hogy aki nyugdíjasokkal foglalkozik, érdekeiket képviseli, annak hideg feje, tiszta keze és meleg szíve kell, hogy legyen. Tudjuk jól, hogy az önelégültség az előrehaladás akadálya. Mi nem vagyunk önelégültek, de számba kell vennünk, amit elértünk, hogy tudjuk, még mit kell tennünk egymásért, az idős emberekért.

Tisztelt Ünnepelők!

Mi, nyugdíjasok, idős emberek életet adtunk gyermekeinknek, ágas-lombos fává neveltük családunkat, életteret biztosítottunk a jövőnek. Ámde most tovább kell küzdenünk az emberibb körülményeket eredményező jövőért, életminőségünk pozitív változásáért; erősítve az összefogást, gyarapítva a szellemi és anyagi erőinket.

 

A Szövetség elnökének beszéde után a meghívott vendégek köszöntötték az ünnepségen jelenlévőket, és az elismerés hangján szóltak a Vasutas Nyugdíjasklubok Országos Szövetségének eredményeiről, közhasznú tevékenységéről és terveiről.

 

A mappában található képek előnézete 15 éves jubileum